Det är bra att du är medveten om miljöpåverkan och miljöfarliga ämnen som finns i bilar


Det är bra att du är medveten om miljöpåverkan och miljöfarliga ämnen som finns i bilar. Att skrota en bil på ett korrekt sätt är viktigt för att minska negativ påverkan på miljön. Här är en sammanfattning av processen för att skrota en bil hos en auktoriserad bilskrotare:

Kontakta en Auktoriserad Bilskrotare:

Du kan kontakta BilRetur, som är bilproducenternas gemensamma mottagningssystem för uttjänta bilar, eller din kommun för information om närmaste bilskrotare.

Ansvar för Transport:

Som bilägare är det ditt ansvar att transportera bilen till mottagningsstället. Se till att göra detta på ett säkert sätt.

Lämna Registreringsbevis:

När du lämnar över bilen till skrotaren ska du lämna över bilens registreringsbevis. Detta är viktigt för överföringen av äganderätten.

Mottagarbevis:

Efter överlämningen kan skrotaren utfärda ett mottagarbevis, som skickas till Transportstyrelsen. Skrota bil Göteborg Detta dokumenterar överföringen av äganderätt och ansvar för korrekt skrotning.

Miljövänlig Skrotning:

Bilskrotarna följer lagstiftningen som kräver att minst 85 procent av bilens vikt ska återanvändas eller återvinnas. Från 2015 ska minst 95 procent återanvändas eller återvinnas. Farligt avfall separeras från material som kan återvinnas, och demonteringen sker på ett miljövänligt sätt.

Genom att skrota din bil på detta sätt bidrar du till att minska miljöpåverkan och främjar återvinning av material från fordonet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *